Szanowni Państwo
 
W dniu 01.11.2016 r. nastąpi połączenie Państwa dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych DIGITALNET S.C. Michał Rakoczy, Grzegorz Krukowski jako spółki przejmowanej z LanTech Piotr Pilek jako firmą przejmującą. Nowa nazwa i dane Państwa operatora: “LanTech Piotr Pilek” ul Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin NIP: 851-261-62-28, REGON: 320652605.
 
W wyniku tej zmiany z dniem 01.11.2016 r. we wszelkich stosunkach handlowych w miejsce DIGITALNET S.C. Michał Rakoczy, Grzegorz Krukowski wchodzi LanTech Piotr Pilek. Wszystkie dotychczasowe warunki dostawy usług telekomunikacyjnych, montażu oraz obsługi i konserwacji systemów łącznościowych i transmisyjnych, nie ulegają zmianie.
 
W przypadku pytań lub wątpliwości, dotyczących powyższej zmiany,
prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Abonenta czynnym
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00
pod numerem infolinii: +48 501-71-42-42
e-mail: biuro@lantech.com.pl.
 
Zmianie ulegnie numery rachunku bankowego.
Nowy numer konta: mBank (BRE Bank S.A.) : 09 1140 2004 0000 3102 7244 3664
 
Biuro Obsługi Abonenta LanTech Networks znajduje się w Szczecinie przy ul. Niemcewicza 26 pokój 403 (IV Piętro). Numer Infolinii : +48 501 71 42 42 pracującej w godzinach 8-20 w dni robocze.
W pozostałych godzinach i dniach wolnych kontakt z operatorem odbywa się za pośrednictwem SMS.
 
Aktualne oferty promocyjne znajdują się na stronie nowego operatora
www.lantech.com.pl